શ્રી વિજય રૂપાણી
શ્રી વિજય રૂપાણી
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી,
ગુજરાત સરકાર FacebookTwitter
શ્રી રણછોડભાઇ છનાભાઇ ફળદુ
શ્રી રણછોડભાઇ છનાભાઇ ફળદુ
માન. રાજ્ય મંત્રીશ્રી,
ગ્રામ વિકાસ, ગુજરાત.
શ્રી કુંવરજીભાઈ મોહનભાઈ બાવળીયા
શ્રી કુંવરજીભાઈ મોહનભાઈ બાવળીયા
માનનીય મંત્રીશ્રી,
ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ, ગુજરાત.
શ્રી બચુભાઇ મગનભાઇ ખાબડ
શ્રી બચુભાઇ મગનભાઇ ખાબડ
માનનીય રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી,
ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ, ગુજરાત
શ્રી જયદ્રથસિંહજી પરમાર
શ્રી જયદ્રથસિંહજી પરમાર
માનનીય રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી,
પંચાયત (સ્વતંત્ર હવાલો), ગુજરાત.

ટેન્ડર્સ

આઇ.સી.ડી.એસ. જાહેરાત અને અરજી ફોર્મ્
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
Line PopupClose
Close

જીલ્લા વિષે

ગુજરાતની જીવાદોરી નર્મદા નદીના કાંઠે વસેલો ભરૂચ જિલ્લો ગુજરાત અને ભારતના આદ્યોગિક વસાહતોમાં આગવું સ્થાન ધરાવે છે. તેના પશ્ચિમ ભાગે અરબી સમુદ્ગ કિનારાને અડીને આવેલો છે. જિલ્લામાં નર્મદા નદી પસાર થઇ હોઇ હરિયાળો પ્રદેશ જોવા મળે છે. ભરૂચ જિલ્લા વનો અને નદીના કિનારાનો ભાગ આચ્છાદીત અને રમણીય ભૂમિના કારણે સુંદર લાગે છે.

વધારે...
૫૮મો ગુજરાત ગૌરવ દિવસ​
Investment Intention Form : External website that opens in a new window  Strategic Partnership Form : External website that opens in a new window
  • તાલુકાઓ-
  • ગ્રામ પંચાયત- ૫૪૭
  • સાક્ષરતા- ૭૪.૪૧%
  • વિસ્‍તાર- ૫૨૪૬ ચો.કિ.મી.
  • વસ્તી- ૧૩,૭૦,૧૦૪
  • ગ્રામ્‍ય વસ્તી- ૧૦,૧૭,૩૮૫
GSWANindia.gov.in - The National Portal of IndiaStatue of UnityVibrant Gujarat

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/12/2018

વપરાશકર્તાઓ : 593596